03.jpg

Interview of Tran Thi Kim Cuc

Tran Thi Kim Cuc was born in 1928 in Kim Long, Hue. She was a member of the propaganda volunteer organization of Central Vietnam (Doi tuyen truyen xung phong Trung Bo).

Interview of Tran Thi Kim Cuc (064)